Restaurangen vid slutet av universum: rep och verkstad

Chalmers mfl, hösten 2017 – våren 2018
Foto: Ellinor Claesson