Skyarnas krig: rep och verkstad

Arena 29 och Chalmers mfl, hösten 2016 – våren 2017
Foto: Stefan Karlsson, Inari Listenmaa, Agnes Leijon