Doktor Avskyvärds allsångsblogg

Lingsalen, Studenternas hus, 27/3 2016
Foto: Fredrik Wahlund