Doktor Avskyvärd: teknikrep

Lingsalen, Studenternas hus, 23/3 2016
Foto: Anders Ripa