Doktor Avskyvärd: rep och verkstad

Chalmers och SF-bokhandeln, hösten 2015 – våren 2016
Foto: diverse